Past Event

Perfformiad Ysgolion | Macbeth

Perfformiad Ysgolion | Macbeth

11:00 yb
Drama Perfformiadau Ysgolion Cwmni Richard Burton

Gwaed am waed.  

Yn dilyn rhyfel cartref filain mae’r Macbeths yn cael eu gwthio tuag at goron yr Alban gan rymoedd tywyll. Nid yw’r stori ddychrynllyd hon am rym a dial ar gyfer y gwangalon. 

Byddwch yn barod am wledd i’r llygaid yn ysblander goruwchnaturiol un o weithiau mwyaf poblogaidd Shakespeare, wedi’i chyfarwyddo gan Jonathan Munby. 

Gan William Shakespeare

Cyfarwyddwr Jonathan Munby

___

 

Manteisiwch ar ein tocynnau rhatach ar gyfer grwpiau ysgol ac addysgol:

  • Tocynnau pris arbennig o £6 ar gyfer sioeau Cwmni Richard Burton
  • Ar gyfer pob sioe, 1 tocyn am ddim i staff am bob 10 myfyriwr

Mae bysys yn gallu hebrwng pobl o flaen yr adeilad. Gofynnwch i ni am ddewisiadau arlwyo.

AM WYBODAETH LAWN AM Y CAST A'R TÎM CREADIGOL, GWELER Y RHAGLEN.

Anfonwch e-bost i archebu

Gweler yma am gyngor cynnwys