Past Event

Cofio Edmond Fivet

Cofio Edmond Fivet

04:00 yp

 

Cyngerdd coffa i’r cyn-brifathro Edmond Fivet a fu farw yn 2021. Bydd y digwyddiad yn arddangos perfformwyr o adrannau cerddoriaeth, actio, theatr gerddorol a chonservatoire iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

4pm Derbyniad
5pm Cyngerdd 
6pm Derbyniad ar ôl y Cyngerdd

Yn agored i gyn-gydweithwyr a chyn-fyfyrwyr sy’n cofio Edmond ac a hoffai fynychu.

Anfonwch e-bost i gael rhagor o wybodaeth