Calan

07:30 yp
Cerddoriaeth Folk & Blues

Daw Calan â sain ffres ac egni unigryw i gerddoriaeth draddodiadol Gymreig, gyda chlocsio, riliau, jigs a phibddawnsiau Cymreig. Ac yntau wedi chwarae mewn gwyliau mawreddog, wedi teithio Ewrop a hyd yn oed bod y band cyntaf o Gymru i ennill Tlws y Bandiau Rhyngwladol yng Ngŵyl Ryng-Geltaidd Lorient, gŵyl Geltaidd fwyaf y byd, mae Calan yn fand digyffelyb ym myd gwerin Cymru. Bydd ‘y caneuon sydd wedi’u crefftio’n hyfryd, y traed disglair, a’r ysbryd a’r cyffro’ (The Belfast Telegraph) yn synnu ac yn cyfareddu.

'Mae gan Calan y cyfan. Egni, agwedd, ffresni, ymdeimlad o hwyl ac, yn anad dim, talent go iawn.' BBC Radio Wales


‘...does dim byd mor annwyl â chanu gwerin – yn enwedig pan fydd yn cael ei chwarae gyda’r gosgeiddrwydd, y beiddgarwch a’r llawenydd llwyr sydd gan y pum darn aml-offeryn hwn, sy’n arwain at ddetholiad llwyddiannus o riliiau, jigiau a phibgyrn.’ The Daily Mirror