Past Event

NEWYDD '22: Moon Licks

Tocynnau

NEWYDD '22: Moon Licks

- Performance times: 07:30 yp 02:30 yp
Drama NEWYDD '22 Cwmni Richard Burton

'Maddeuwch ein garwedd, ein hanfoesgarwch, ein blerwch, ein hagrwydd. Maddeuwch i ni am fynd braidd yn wyllt ond pan fyddwch chi yn y gwyllt, mae’r gwyllt yn treiddio i’ch enaid.’

Daeth y glaw, disgynnodd yr awyr a throdd popeth yn uffern. Sioe anarchaidd newydd gan Charlie Josephine am chwalu cadwyni deuaidd cymdeithas a llawenhau yn yr anhysbys.

Gan Charlie Josephine  
Cyfarwyddwr Sean Linnen  
CBCDC mewn cydweithrediad â Paines Plough 

AM WYBODAETH LAWN AM Y CAST A'R TÎM CREADIGOL, GWELER Y RHAGLEN.

Perfformiad â chapsiynau: Gwe 3 Meh 7.30PM

Cefnogir perfformiadau â chapsiynau gan raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes Cymru ac Unite Students

Bydd NEWYDD '22 yn symud i Theatr Yard yn Llundain am bythefnos arall rhwng 8-17 Mehefin. Archebwch tocynnau yma.