Credo

07:30 yp
Music

Corws, Pres & Offerynnau Taro Coleg Brenhinol Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer archwiliad o wahanol gredoau a chrefyddau. Mae Gloria yn ddathliad gorfoleddus o fywyd, a gyfansoddwyd gan John Rutter ar gyfer côr, organ, offerynnau pres ac offerynnau taro ym 1974, dim ond un ar ddeg o flynyddoedd ar ôl i Bernstein gyfansoddi Chichester Psalms - darlun cerddorol afieithus tebyg o frawdoliaeth a heddwch. Ynghyd â’r ddau waith arloesol hwn bydd detholiad o fynegiannau corawl o Gristnogaeth, Islam, Iddewiaeth a Vodou Haitïaidd a cherddoriaeth ar gyfer ensemble pres gan gynnwys Divertimento Salzedo.

John Rutter Gloria
Bernstein Chichester Psalms
Salzedo Divertimento

Nodwch, ni fydd pellter cymdeithasol yn y perfformiad hwn

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.