Corws Dynion Hoyw De Cymru: Gyda'n Gilydd Eto

07:30 yp |

Mae Corws Dynion Hoyw De Cymru yn falch iawn o fod yn ôl eto ar ôl methu â chanu’n gyhoeddus cyhyd. Rydym yn cyflwyno detholiad o hoff ganeuon a bydd corau LGBTQ + gwadd, The Songbirds a Cardiff Trans Singers yn ymuno â ni ar gyfer noson ddyrchafol a dathlu ar ffurf cân.’

Nodwch, ni fydd pellter cymdeithasol yn y perfformiad hwn

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.