Chwyth Newydd

01:15 yp
Cerddoriaeth Cyngherddau Awr Ginio

Chwythbrennau Coleg Brenhinol Cymru

Gwaith disglair dau gyfansoddwr-berfformiwr; Franz Krommer, a ryfeddodd gynulleidfaoedd y ddeunawfed ganrif fel feiolinydd penigamp a chyfansoddwr harmoniemusik chwyth, a Matthew Harrison, baswnydd-gyfansoddwr o CBCDC. Mae profiad Harrison o berfformio clasuron repertoire consort chwythbrennau o’r tu mewn wedi cynhyrchu gwaith newydd hynod ddiddorol i Chwyth Siambr CBCDC ar gyfer eu cyflwyno fel perfformiadau première.

Cyfarwyddwr Robert Plane

Nodwch bydd y perfformiad yma’n cadw pellter cymdeithasol

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.