Emily Beynon & Andrew West

01:15 yp
Cyngherddau Awr Ginio

Fel prif ffliwt Cerddorfa Concertgebouw Frenhinol Amsterdam, mae’r ffliwtydd a anwyd yng Nghymru, Emily Beynon, yn aelod o deulu brenhinol y chwythbrennau - artist o brofiad a dawn gerddorol aruthrol, y mae ei “meistrolaeth syfrdanol” yn fodd yn unig i ddatgloi calon ac enaid popeth y mae’n ei chwarae. Heddiw bydd yn ymuno â’r pianydd Andrew West ar gyfer datganiad â blas Rwsiaidd iddo: o ddarnau bychan coeth Weinberg i Sonata lawen (a phoblogaidd iawn) Prokofiev.

Nodwch bydd y perfformiad yma’n cadw pellter cymdeithasol

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.