Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cymru: The Rite of Spring

07:30 yp |

Mae'n ddrwg gennym roi gwybod i chi, oherwydd COVID-19 mae perfformiad hwn wedi'i chanslo. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Amy mwy o wybodaeth, ewch i Neuadd Dewi Sant Cansladau

Dau waith arloesol a gyfansoddwyd 17 o flynyddoedd yn unig oddi wrth ei gilydd sy’n cyfleu’r newid cymdeithasol oedd ar droed ochr draw i’r Iwerydd.

Cafodd William Grant Still ei alw’n “Ddeon Cyfansoddwyr Affricanaidd-Americanaidd” ac ef oedd yr Affricanwr-Americanaidd cyntaf i gael ei symffoni wedi’i pherfformio gan gerddorfa broffesiynol ym 1931. Mae Symffoni Gyntaf Still yn cyfuno’r diwylliant Affricanaidd-Americanaidd a’r ffurf clasurol, gan ddefnyddio dyfyniadau o bedair cerdd gan y bardd Affricanaidd-Americanaidd Paul Laurence Dunbaras ar gyfer pob symudiad symffonig.

Perfformiwyd Defod y Gwanwyn am y tro cyntaf ym Mharis ym 1913 ac mae’n parhau i fod yn waith trawiadol fodern o greulondeb hardd, rhythmau curiadol, ac anghyseinedd hyfryd. Roedd y perfformiad agoriadol yn un o’r perfformiadau première mwyaf cywilyddus mewn hanes, gydag aelodau’r gynulleidfa yn dadlau mor uchel fel nad oedd y dawnswyr yn gallu clywed eu ciwiau gan y gerddorfa.

William Grant Still Symffoni Rhif 1 yn A feddalnod fwyaf ‘Afro-American’

Stravinsky Defod y Gwanwyn

Arweinydd Karin Hendrickson

NEUADD DEWI SANT

 

Cefnogir cerddorfeydd yn CBCDC gan y partneriaeth John Lewis.

Nodwch, ni fydd pellter cymdeithasol yn y perfformiad hwn

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch Mesurau Diogelwch Covid-19 Neuadd Dewi Sant cyn eich ymweliad, os gwelwch yn dda.