WNO Orchestra: Dychwelyd i Fienna

07:30 yp |

Mae'n ddrwg gennym roi gwybod ichi, fod perfformiad Cerddorfa WNO: Dychwelyd i Fienna wedi'i ganslo oherwydd canllawiau newydd COVID-19 Llywodraeth Cymru o ganlyniad i ledaeniad yr amrywiad Omicron.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Bydd ein tîm swyddfa docynnau mewn cysylltiad â chi yn fuan i drefnu ad-daliad neu gyfnewid. Os oes gennych unrhyw ymholiad, e-bostiwch boxoffice@rwcmd.ac.uk.

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni ar gyfer perfformiad arall yn CBCDC yn fuan.

Mae Cerddorfa WNO yn falch iawn o fod yn ôl ar y llwyfan, gan gyflwyno ei chyngerdd lwyddyn newydd hynod o lwyddiannus, sydd wedi teithio’n helaeth. O dan arweiniad y Blaenwr a'r Cyngerddfeistr David Adams, bydd y Gerddorfa, ynghyd ag Artistiaid Cyswllt WNO, yn croesawu 2022 yn Neuadd Dora Stoutzker gyda rhaglen gyffrous o walsiau, polcas ac efallai hyd yn oed ambell syrpreis. Ymunwch â ni ar gyfer y noson fywiog hon o Strauss, Lehár  a chymaint mwy - pa ffordd well i gychwyn y flwyddyn newydd?

Cyngerddfeistr David Adams 

Soprano Isabelle Peters 

Tenor Adam Gilbert 

Nodwch, ni fydd pellter cymdeithasol yn y perfformiad hwn

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.