Manchester Collective & Ruby Hughes

07:30 yp |

Mae'n ddrwg gennym roi gwybod i chi, oherwydd canllawiau newydd COVID-19 Llywodraeth Cymru o ganlyniad i ledaeniad amrywiolyn Omicron, ni fydd y cyhoedd nawr yn gallu mynychu’r perfformiad hwn. 

Os oes gennych docynnau, bydd ein tîm swyddfa docynnau yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad neu i gyfnewid eich tocynnau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. 

Caneuon o gysur a chaneuon o lawenydd. Mae’r soprano Ruby Hughes yn ymuno a Manchester Collective i gyflwyno rhaglen cartrefol ac eclectig sy'n cynnwys cerddoriaeth o'r Renaissance i'r dydd presennol. O donau godywynnol 'Valencia' Caroline Shaw i ddioddefaint cain galarnadau Dowland, ac yna gosodiad cerddorol gwych a chnawdol Debussy i farddoniaeth Sapphic. Mae set o ganeuon gwerin Albanaidd newydd a bywiog yn cyferbynnu ymhellach gyda 'Urlicht' (Golau Cychwynnol) bythgofiadwy ac ysgogol Mahler, yn mynegi'r awydd twymgalon am ryddhad o 'boen ac angen enbydus dyn.'

Caroline Shaw Valencia 

John Dowland Two Laments, arr. Bruce 

John Tavener Akhmatova Songs (Boris Pasternak, Dante, Couplet) 

Ravel Kaddish, arr. Parkin 

Beethoven Op. 130 Cavatina 

Trad. 3 Scottish Tunes, arr. Grant 

Debussy Chansons de bilitis, arr. Heggie  

Mahler Urlicht, arr. Dudley 

Nodwch, ni fydd pellter cymdeithasol yn y perfformiad hwn

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.