Cyfres Piano Rhyngwladol Steinway: Danny Driver

11:00 yb |

Mae'n ddrwg gennym roi gwybod i chi, oherwydd canllawiau newydd COVID-19 Llywodraeth Cymru o ganlyniad i ledaeniad amrywiolyn Omicron, ni fydd y cyhoedd nawr yn gallu mynychu’r perfformiad hwn.  

Os oes gennych docynnau, bydd ein tîm swyddfa docynnau yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad neu i gyfnewid eich tocynnau. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. 

Bydd y perfformiad yn dal i gael ei ffrydio ar-lein. I wylio’r perfformiad hwn o’ch cartref, archebwch yma: https://www.rwcmd.ac.uk/events/live-stream-danny-driver  

"Aruthrol" yw'r ffordd disgrifiodd un beirniad y pianydd Prydeinig Danny Driver; canmolodd un arall ei "eglurder heofn, ffraethineb tanddatgan a'i bywiogrwydd osgeiddig". Ond mae'n fwy na chwaraewr gwych: mae ei rhaglenni yn anturiaethau, teithiau hynod ddychmygol trwy'r cerddoriaeth mwyaf lliwgar (a hardd) sydd byth wedi'i ysgrifennu i'r piano. A gyda cherddoriaeth sy'n amrywio o'r coeth i'r epig, ni fydd y cyngerdd yma'n eithriad.

Fauré Preliwd yn D-feddalnod Mwyaf, Op.103 No.1 
Fauré Theme & Variations yn C-llonnod Lleiaf, Op.73  
Debussy Cloches à Travers les Feuilles
Ligeti Etudes i'r Piano: Galamb Borong, Fém, Fanfares, L’Escalier du Diable  
Boulanger D’un Vieux Jardin, D’un Jardin Clair  
Jolas Pièce Pour  
Schumann Etudes Symphoniques 

Nodwch, ni fydd pellter cymdeithasol yn y perfformiad hwn

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.