Pres y Nadolig CBCDC

01:00 yp
Music

Band Pres CBCDC, wedi’I gyfarwyddo gan Dr Robert Childs, yn cyflwyno cyngerdd awr ginio o garolau a ffefrynnau’r ŵyl yn Neuadd Dewi Sant. Cyfle delfrydol I ymuno yn y canu fel teulu a chroesawu’r Nadolig.

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.