Y Penwythnos Mawr: Dawn Hardwick

07:30 yp |

Nid oes dim yn well gan Dawn Hardwick, yr addysgwr, arloeswr phianydd digyfyngiad, na chwarae’r anchwaraeadwy - a swyno’r gynulleidfa yn y broses. Nawr mae’n gweithio mewn partneriaeth â sacsoffon gwych Sarah Field yn y bale gan Graham Fitkin ar gyfer oes y cyfryngau, ac yn cymryd yr awenau yng 'nghoncerto digidol' rhyfeddol John Psathas Voices at the End: chwe phiano yn mynd i’r afael â chwestiynau byd-eang. Mae’n rhywbeth sy’n rhaid ei glywed.

John Psathas Concerto Digidol 'Voices at the End' ar gyfer piano unigol gyda pianos wedi'i recordio ymlaen llaw a thrac cefn (Premiere Byd).

Graham Fitkin Hard Fairy gyda Sarah Field

 

Mae’r Penwythnos Mawr wedi’i gefnogi gan Sefydliad Mosawi

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.