Wedi'i Ganslo: Carlos Ferreira

07:00 yp |

Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau annisgwyl, ni fydd Carlos Ferreira yn gallu perfformio. Yn ei lle, rydyn ni’n falch iawn bydd Julian Bliss yn perfformio yn CBCDC.

Os oes gennych docynnau i Carlos Ferreira, bydd eich docynnau yn ddilys ar gyfer perfformiad Julian Bliss. Os nad ydych am fynychu mwyach, cysylltwch a’r Swyddfa Docynnau box office i drefnu cyfnewidiad neu ad-daliad.

Mae techneg Prif Glarinetydd y Orchestre Nationale de France, Carlos Ferreira, yn creu sain hynod gyfoethog. Mae Carlos yn artist gwobrwyedig ac enillodd y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Saverio Mercadante a’r drydedd wobr yng Nghystadleuaeth Lisbon a Chystadleuaeth Geneva.

Bernstein Sonata i'r Clarinet a Phiano

Carlos Guastavino Rosita Iglesias

Poulenc Sonata i'r Clarinet a Phiano

D. Lovreglio Ffantasi ar 'Traviata' i'r Clarinet a Phiano