AmserJazzTime Byw

Amseroedd amrywiol | -

Gwener 5.30-6.30pm

Mae AmserJazzTime wedi dychwelyd! Wedi'i ffrydio'n fyw o'r Cyntedd Carne, bydd bron fel yr hen amseroedd. Felly eisteddwch yn ôl ar y soffa ac ymlaciwch gyda'ch hoff diod wrth mwynhau synau newydd o'r genhedlaeth nesaf o artistiaid jazz.

Tanysgrifiwch i ein Sianel YouTube i sicrhau na fyddech yn colli perfformiad.