12 Years: Sarah Nicolls

07:30 yp |

Stori Theatr Gerddorol ar-lein am ddyddiad cau 12 Blwyddyn IPCC i'r byd.

Cafodd y prosiect newydd Inside-Out Piano 12 Years gan y pianydd o glod a'r cyfansoddwr Sarah Nicolls ei ysbrydoli gan Adroddiad Arbennig IPCC o 2018 a dywedodd wrthym bod 12 blwyddyn gyda ni i newid ein ymddygiad yn radical i achub y planed. Yn dechrau ar ben-blwydd ail yr adroddiad, 8 Hydref, mae Sarah yn lawnsio 12 noson o berfformiadau ar-lein.

Gyda ei phiano grand fertigol trawiadol, mae Nicolls yn cyfuno cerddoriaeth gwreiddiol a llais wedi'i recordio mewn perfformiad sy'n amsugno. Mae alawon a gweadau piano yn plethu gyda galwadau ffôn rhwng tri gymeriad ffuglennol sy'n herio ei gilydd i boeni'n llai neu i wneud mwy. Rydyn ni'n clywed o arbennigwyr amgylchedd, goroeswyr sy'n dianc o danau gwyllt a rhewlif sy'n ymdoddi, areithiau o Greta Thunberg ac yn olaf y sŵn o obaith yn dod i'r amlwg. Mae yna hiwmor a dynoliaeth yn ogystal ag amser i adlewyrchu.

Zoom Q&A ôl-Sioe gyda Sarah, Pennaeth Rhaglennu Creadigol CBCDC Penny King a Dr Liz Bagshaw, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr Prifysgol Caerdydd.

"Dylai beth mae hi'n ei wneud digwydd pob wythnos o'r flwyddyn," The Guardian

Wedi'i gynhyrchu gan Sound UK. Mae Sarah Nicolls wedi'i ariannu gan Arts Council England a The Open Fund gan PRS Foundation

Amser Rhedeg: 1 awr