Trafodaeth: Jazz yn CBCDC

04:00 yp |

Ymunwch â Paula Gardiner, Huw Warren a Penny King am drafodaeth fyw ar Zoom sy'n son am rhaglennu a pherfformio jazz yn CBCDC. E-bostwch eich cwestiynau o flaen llaw - efallai bydd siawns i ateb rhai cwestiynau'n fyw.

Mae tocynnau ar gyfer y perfformiad Zoom yma am ddim ond mae'n rhaid archebu o flaen llaw o wefan CBCDC yn y ffordd arferol.

Bydd angen i ddeiliaid tocynnau lawrlwytho Zoom ar gyfer y perfformiad. Gallwch lawrlwytho am ddim o wefan Zoom i'ch cyfrifiadur neu'ch ffôn.

Bydd yr ID a'r cyfrinair i gael mynediad i'r perfformiad yn cael ei ddanfon drwy e-bost i'r deiliaid tocyn awr cyn i'r trafodaeth ddechrau. Os gwelwch yn dda, peidiwch rhannu'r manylion yma gyda unrhyw un sydd heb archebu tocyn oherwydd mae yna terfyn i'r nifer o bobl sy'n gallu gweld y digwyddiad yma ar Zoom.

Rydym yn cadw'r hawl i fudo unrhyw un sy'n ymddwyn yn anaddas neu'n ymosodol yn ystod y trafodaeth.

Mae'r digwyddiad yma'n rhan o'r Gwyl Ar-Lein AmserJazzTime 2020 sy'n rhedeg o 4-6 Mehefin - darganfyddwch mwy am y digwyddiadau eraill sydd ar gael.