Tin Men and the Telephone: the GREATEST show

07:00 yp |

Tony Roe – piano/synths/delweddau 
Jamie Peet – drymiau 

Mae’r band Iseldireg arloesol Tin Men and the Telephone yn cyflwyno Global Relocation of Evolved Apes Towards Exoplanet Suitable for Terraformation: perfformiad amlgyfrwng newydd sy’n cyfuno cerddoriaeth byrfyfyr, delweddau, a chyfranogiad cynulleidfa trwy ap ffôn i gyfeirio’r thema hynod amserol o newid yn yr hinsawdd mewn ffordd unigryw rhyngweithiol a hwyl. 

 Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad byw ar Zoom yn gallu cael eu prynu o wefan CBCDC yn y ffordd arferol. Rydyn ni wedi cadw pris y tocynnau’n isel at £5 ac mi fydd gennych chi’r opsiwn i gynyddu hwn os ydych chi eisiau cefnogi’r Coleg ymhellach. Bydd unrhyw rhodd ar ben pris y tocyn yn cefnogi’n uniongyrchol ein myfyrwyr sy’n profi anawsterau ariannol difrifol ac/neu i'r rhau sydd wedi’i effeithio’n fawr gan COVID-19. 

Er mwyn cael mynediad i'r perfformiad, bydd rhaid i ddeiliaid tocyn lawrlwytho Zoom. Fe gallwch lawrlwytho hwn o wefan Zoom i'ch cyfrifiadur neu i'ch ffôn. 

Hefyd, er mwyn rhyngweithio yn ystod y perfformiad, bydd angen yr ap Tinmendo cyngerdd rhyngweithiol ar eich ffôn. Nid ydy hwn yn gorfodol ond argymhellir hwn er mwyn i chi gael y mwyaf o’r perfformiad. Darganfyddwch mwy o wybodaeth ar sut i lawrlwytho’r ap am ddim yma 

Bydd yr ID a’r cyfrinair i gael mynediad i'r perfformiad Zoom yn cael ei ddanfon i ddeiliaid tocynnau awr cyn i'r perfformiad ddechrau am 6pm ar Sadwrn 6 Mehefin ac mi fydd y perfformiad yn dechrau am 7pm. Os gwelwch yn dda, peidiwch rhannu’r manylion gydag unrhyw un sydd heb brynu tocyn oherwydd mae yna terfyn ar y nifer o bobl sy’n gallu gweld y perfformiad o fewn y digwyddiad Zoom. 

Nodwch taw’r band a fydd yn rheoli cynnwys y perfformiad a delio gyda unrhyw anawsterau a ddylent digwydd. Er hyn, bydd aelodau o dîm CBCDC wrth law yn ystod y perfformiad trwy e-bost i gynnig help lle’n bosib. 

Mae’r digwyddiad yma’n rhan o Gwyl Ar-lein AmserJazzTime 2020 sy’n rhedeg o’r 4-6 Mehefin – darganfyddwch mwy am y digwyddiadau arall sydd ar gael yma.