Welsh Impressions: Dathliad Dydd Gŵyl Dewi

01:15 yp |

Zoe Smith piano
Jessica Robinson soprano

Bydd Zoe Smith yn cyflwyno cerddoriaeth o’i chryno ddisg o unawdau piano Welsh Impressions, sy’n gydweithrediad gyda Thŷ Cerdd ac yn rhoi sylw i leisiau digyffelyb Morfydd Owen, Meirion Williams a Mansel Thomas. Bydd un o gyn-fyfyrwyr y Coleg, Jessica Robinson, yn ymuno â Zoe yn y dathliad Dydd Gŵyl Dewi cynnar hwn.

Sgwrs cyn-sioe gan Zoe Smith am 12.30pm – 1pm yn yr Ystafell Foyle.