Theatre Re: Birth

07:30 yp |

Mewn cydweithrediad â Glynis Henderson Productions

Mae Emily wyth mis yn feichiog pan mae’n darllen dyddlyfr ei mam-gu. Wrth iddi balu i hanes ei theulu mae ei theimlad o realaeth yn newid, gan ddatgelu etifeddiaeth o drasiedïau a chariad diamod na soniwyd amdanynt. Darn o theatr weledol rymus, ingol a dyrchafol sy’n archwilio’r cwlwm rhwng tair cenhedlaeth o wragedd, y golled y maent wedi’i rhannu, a’r cryfder y maent yn ei ganfod yn ei gilydd.

'An Epic Dance of Life'
****The Scotsman

Hyd y sioe: 75 munud

Byddwch yn un o’r 20/20 craff a ymunwch â ni i archwilio rhywbeth newydd tymor yma, ac arbed arian - derbyniwch 20% i ffwrdd yr 20 tocyn cyntaf pris llawn sydd yn cael ei werthu ar gyfer y digwyddiad yma.