Strafagansa Gerddorol Uchel Siryf Morgannwg Ganol

07:00 yp |

Mae Strafagansa Gerddorol Uchel Siryf Morgannwg Ganol yn ddathliad o dalent gerddorol ifanc gan unawdwyr lleisiol, unawdwyr offerynnol a chorau. Yn dilyn misoedd o ragbrofion cerddorol ar draws cymunedau De Cymru, bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cystadlu yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mewn rownd derfynol sy'n addo bod yn ysbrydoledig a difyr. Nid yn unig y mae'r digwyddiad am ymgysylltu pobl ifanc â'r celfyddydau perfformio, ond mae hefyd am godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer Llamau, elusen sy'n canolbwyntio ar helpu'r rhai sy'n ddigartref.

Dyluniad Poster: Roxana Williams