Colin Currie ac Offerynwyr Taro Coleg Brenhinol Cymru

04:00 yp |

Pan chwaraewyd Ionisation, campwaith Varèse ar gyfer offerynnau taro, am y tro cyntaf dywedodd un beirniad ei fod yn gegrwth. Heddiw nid oes terfyn i’r hyn y gall offerynwyr taro ei wneud gyda’i gilydd: yn arbennig pan gânt eu harwain gan Colin Currie, a elwir yn “offerynnwr taro mwyaf beiddgar y byd”. Cewch deimlo’r egni wrth iddo ymuno â grŵp o fyfyrwyr CBCDC ar gyfer tri o glasuron modern bywiog Steve Reich. 

Byddwch yn un o’r 20/20 craff a ymunwch â ni i archwilio rhywbeth newydd tymor yma, ac arbed arian - derbyniwch 20% i ffwrdd yr 20 tocyn cyntaf pris llawn sydd yn cael ei werthu ar gyfer y digwyddiad yma.

10am-2.30pm
Gweithdy Samba Torfol

2.30pm
Gweithdy Offerynnau Taro

 • Rhaglen

  Varèse: Ionisation

  Bryce Dessner: Tromp Miniature

  Stockhausen: Vibra-Elufa

  Rolf Wallin: Realismos Magicos

  Steve Reich: Music for Pieces of Wood

  Steve Reich: Nagoya Marimbas

  Steve Reich: Drumming Part 1