Chris Batchelor's Zoetic

07:30 yp |

Chris Batchelor trymped
Margrit Hasler fiola
John Parricelli gitâr
Steve Watts bas dwbl
Paul Clarvis offerynnau taro

Mae Chris Batchelor, sy’n adnabyddus am ei chwarae melodaidd a hynod delynegol ar y trymped, wedi bod yn cyfansoddi cerddoriaeth am bron gyhyd ag y bu’n perfformio. Mae’n enillydd Gwobr Cyfansoddwyr o fri Sefydliad Paul Hamlyn a Gwobr Jazz y BBC ac yn yr ensemble newydd hwn gwelwn Batchelor yn mireinio a distyllu ymhellach y dull a sefydlodd yn ei ysgrifennu ar gyfer Loose Tubes a Big Air.

Byddwch yn un o’r 20/20 craff a ymunwch â ni i archwilio rhywbeth newydd tymor yma, ac arbed arian - derbyniwch 20% i ffwrdd yr 20 tocyn cyntaf pris llawn sydd yn cael ei werthu ar gyfer y digwyddiad yma.