Adam Walker ffliwt a James Baillieu piano

01:15 yp
Cerddoriaeth Lunchtime Concerts

Gŵyr pob ffliwtydd ei bod yn werth teithio ymhell i glywed Adam Walker - prif ffliwtydd ifanc Cerddorfa Symffoni Llundain. Ond nid oes yn rhaid i chi, oherwydd yr awr ginio hon rydym wedi dod ag ef i Gaerdydd. Ac nid oes angen i chi allu chwarae’r ffliwt i fwynhau’r rhaglen hyfryd hon ar thema Ffrengig: cerddoriaeth llawn melodi, ffantasi a hud a lledrith.