Noson Burns

07:30 yp |

Bydd cynfyfyrwyr CBCDC David Grubb, Colin Bryce a Corben Lee yn arwain ein wythfed dathliad blynyddol o fywyd a gwaith y bardd o’r Alban, Robert Burns. Mae’r noson yn cynnwys cyngerdd, Swper Burns (Haggis, neeps and tatties neu ddewis llysieuol amgen a phwdin Cranachan), joch o chwisgi a ceilidh gyda hyfforddiant dawnsio.