AmserJazzTime

- 05:30 yp
Digwyddiadau am Ddim Cerddoriaeth Jazz

WEDI'I GANSLO

Yn dilyn y cyngor diweddaraf a darparwyd gan y llywodraeth ynglŷn â'r Coronafirws, mi fydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn canslo pob perfformiad cyhoeddus nes ceir rhybudd pellach.

Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth yma wrth i gyngor Llywodraeth Prydeinig datblygu.

Mae diogelwch ein myfyrwyr, staff a chynulleidfaoedd o’r pwys mwyaf. Ymddiheurwn am yr aflonyddwch a diolchwn i chi am eich cefnogaeth yn ystod yr amser ansicr yma.

Rydyn ni o fewn y broses o gysylltu a phawb sydd wedi prynu tocyn er mwyn i ni drefnu ad-daliad tocyn ar gyfer pob perfformiad sydd wedi’u canslo, ond dymunwn eich amyneddgar a’ch dealltwriaeth yn y mater hwn