AmserJazzTime

05:30 yp | -

Gwe 10 Ionawr – Gwe 27 March 5.30pm

Mae ein clwb jazz wythnosol, a gynhelir ar amser te ddydd Gwener, yn parhau i fynd o nerth i nerth. Mae’n cynnwys dau fand bob wythnos ac yn cyflwyno rhai o gerddorion ifanc mwyaf cyffrous Cymru. Cyfle i glywed dyfodol byd jazz Prydain ar garreg eich drws - cyrhaeddwch yn gynnar os ydych am sedd!

Sesiwn Arbennig AmserJazzTime ar gyfer Cerddor Ifanc y BBC ar Gwener 13 Mawrth gyda Xhosa Cole