Arcadia gan Tom Stoppard

Amseroedd amrywiol | -

Dydd Iau 28 Tachwedd i Ddydd Sadwrn 7 Rhagfyr 7.30pm
Matinee Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2.30pm

Cyfarwyddwr Hannah Noone

‘Dyma’r amser gorau posibl i fod yn fyw, pan fo bron popeth roeddech chi’n feddwl eich bod yn ei wybod yn anghywir.’

Mae’r gorffennol a’r presennol yn niwlio yng nghampwaith modern Tom Stoppard am wirionedd ac amser. Beth yn union ddigwyddodd i Thomasina Coverly 180 o flynyddoedd yn ôl ym Mharc Sidley? Mae dau ysgolor modern yn mynd drwy stad wledig yn Swydd Derby ac yn dadorchuddio digwyddiadau rhyfeddol y gorffennol.

Hyd y Perfformiad: Tua 2 awr 40 munud gydag un egwyl

Canllaw Cynnwys: Saethiad gwn uchel ac iaith gref

Perfformiad wedi ei Ddehongli a BSL Dydd Iau 5 Rhagfyr – 7.30pm (Julie Doyle)
Mae’r seddi gorau i weld y Dehonglwr BSL wedi eu lleoli i’r chwith o’r seddi isaf – wedi‘u marcio gyda’r symbol (i)

Lawrlwythwch y Rhaglen

Canllaw Cynnwys Pellach