Cyngor ar Gynnwys

Cyngor ar Gynnwys

Yn aml, mae cynyrchiadau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn brofiadau dwys ac yn aml yn delio â phynciau a all beri gofid neu drallod i rai aelodau o’r gynulleidfa.

Er ein bod yn rhoi rhybuddion am gynnwys a allai beri gofid neu ysgogi adwaith corfforol, fel tanio gwn, goleuadau strôb, noethni ac iaith gref, rydym hefyd yn ymwybodol bod datgelu gormod o wybodaeth am y plot yn difetha’r golygfeydd pwerus sy’n gwneud profiadau artistig torfol mor gyffrous ac yn procio’r meddwl.

Os ydych chi’n poeni am themâu a allai beri gofid i chi ac yr hoffech fwy o wybodaeth am sioe cyn archebu, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2039 1391 neu anfonwch e-bost atom ar boxoffice@rwcmd.ac.uk.

Os ydych wedi cael eich effeithio gan unrhyw un o’r themâu a archwiliwyd yn ein cynyrchiadau, mae Llinell Gymorth y GIG yn cynnig gwasanaeth gwrando a chymorth cyfrinachol 24/7: Rhadffôn 0800 132 737 neu www.callhelpline.org.uk

 • Love Steals Us From Loneliness

  Rhybuddion 

  Iaith gref

  Cynnwys Rhywiol  

  Homoffobia  

  Marwolaeth/Galar/Colled  

  Senoffobia 

  Niwl  

  Defnyddio Blodau Gwir  

  Goleuadau’n fflachio o bosibl 

  Arogl o Fwg/Cwrw o bosibl 

 • Macbeth

  Rhybuddion

  Effeithiau mwg, strôb a niwl ac ergydion gwn. Yn cynnwys themâu oedolion, cyfarwyddyd oedran o 14+ 

   

  Rhybuddion sbarduno

  Ergydion gwn  

  Canibaliaeth 

  Golygfeydd treisgar  

  Golygfeydd o artaith  

  Lluniau a chyfeiriadau at Ryfel  

  Cyfeiriad at hunanladdiad a/neu hunan-niweidio  

  Cyfeiriadau at anffrwythlondeb a/neu gamesgoriad  

  Cyfeiriadau at faterion iechyd meddwl  

  Gynau /ergydau gwn  

  Golau strôb Gwaed / golygfeydd gwaedlyd / golygfeydd sy'n oeri’r gwaed 

  Cyfeiriadau at anffrwythlondeb a/neu gamesgoriad 

  Llofruddio plant 

  Cyllyll/Dagerau 

  Ffrwydradau/Bomiau 

  Synau uchel 

  Pyrotechneg

 • The Effect

  Rhybuddion 

  Yn cynnwys themâu oedolion, Niwl, Strôb, Iaith Gref, Noethni, Golygfeydd â natur dreisgar, graffig, a rhywiol. Cyfarwyddyd oedran o 14+ 

   

  Rhybuddion sbarduno

  Trafodaethau ynghylch iselder a meddyginiaeth seiciatrig.  

  Cyfeiriadau at hunanladdiad. 
  Golygfeydd o drais corfforol.  

  Defnyddio iaith fras a rhywiaethol.  

  Cyfeiriadau at orfodaeth rywiol.  

  Cyfeiriadau at anhwylderau bwyta.  

  Gweld ffit ffug am ennyd ar y llwyfan. 

  Golygfeydd â natur dreisgar, graffig a rhywiol 

  Cyfeiriad at hunanladdiad a hunan-niweidio  

  Cyfeiriad at drais domestig  

  Cyfeirio at anffrwythlondeb a/neu gamesgoriad 

  Cyfeiriadau at orfodaeth rywiol.  

  Cyfeiriadau at anhwylderau bwyta. 

  Gwaed 

 • Oppenheimer

  Rhybuddion:

  Trafod rhyfel

 • Consent

  Rhybuddion

  Ysmygu ar y llwyfan

   

  Rhybuddion sbarduno

  Trais corfforol 

  Cyfeiriad at drais rhywiol yn erbyn plentyn dan oed 

  Ymgais i ymosod yn rhywiol ar blentyn dan oed 

  Iaith gref 

  Cyfeiriadau at Gam-drin Rhywiol 

  Cyfeiriad at Hunanladdiad/Hunan-niweidio 

  Noethni 

 • The Welkin

  Rhybuddion sbarduno

  Golygfeydd o natur dreisgar a gofidus,

  Gan gynnwys cam-drin domestig a chamesgoriad,

  Disgrifiadau o grogi ac ymosodiad rhywiol,

  Marwolaeth plentyn 

  Iaith gref