Cyngor ar Gynnwys

Cyngor ar Gynnwys

Yn aml, mae cynyrchiadau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn brofiadau dwys ac yn aml yn delio â phynciau a all beri gofid neu drallod i rai aelodau o’r gynulleidfa.

Er ein bod yn rhoi rhybuddion am gynnwys a allai beri gofid neu ysgogi adwaith corfforol, fel tanio gwn, goleuadau strôb, noethni ac iaith gref, rydym hefyd yn ymwybodol bod datgelu gormod o wybodaeth am y plot yn difetha’r golygfeydd pwerus sy’n gwneud profiadau artistig torfol mor gyffrous ac yn procio’r meddwl.

Os ydych chi’n poeni am themâu a allai beri gofid i chi ac yr hoffech fwy o wybodaeth am sioe cyn archebu, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2039 1391 neu anfonwch e-bost atom ar boxoffice@rwcmd.ac.uk.

 • Philip Pullman's Grimm Tales

  I ddod.

 • Shook

  Trigger Warnings:

  Very strong language

  Reference to under age sex

  Racist and offensive language

  Reference to suicide and/or self harm 

  References to homophobia 

  Reference to domestic violence

  References to mental health issues

  References to racism and xenophobia 

   

 • Dream

  Trigger warnings 

   

   

  Other warnings (which may/may not be triggers)