Cyngor ar Gynnwys

Cyngor ar Gynnwys

Yn aml, mae cynyrchiadau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn brofiadau dwys ac yn aml yn delio â phynciau a all beri gofid neu drallod i rai aelodau o’r gynulleidfa.

Er ein bod yn rhoi rhybuddion am gynnwys a allai beri gofid neu ysgogi adwaith corfforol, fel tanio gwn, goleuadau strôb, noethni ac iaith gref, rydym hefyd yn ymwybodol bod datgelu gormod o wybodaeth am y plot yn difetha’r golygfeydd pwerus sy’n gwneud profiadau artistig torfol mor gyffrous ac yn procio’r meddwl.

Os ydych chi’n poeni am themâu a allai beri gofid i chi ac yr hoffech fwy o wybodaeth am sioe cyn archebu, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2039 1391 neu anfonwch e-bost atom ar boxoffice@rwcmd.ac.uk.

Os ydych wedi cael eich effeithio gan unrhyw un o’r themâu a archwiliwyd yn ein cynyrchiadau, mae Llinell Gymorth y GIG yn cynnig gwasanaeth gwrando a chymorth cyfrinachol 24/7: Rhadffôn 0800 132 737 neu www.callhelpline.org.uk

 • Hansel Und Gretel

  Rhybuddion Sbardun

  Golygfeydd treisgar

  Golygfeydd o artaith

   

  Rhybuddion

  Goleuadau strôb

  Mwg a niwl

 • NEWYDD '23: The Taste of Healing

  Rhybuddion

  Cyfeiriadau at ryw

 • NEWYDD '23: (un) Packing

  Rhybuddion

  Iaith Gref

 • NEWYDD '23: Flicker

  Rhybuddion sbardun

  Rhyw

  Gwlithod homoffobig

  Cyfeiriad at drais rhywiol yn erbyn plentyn dan oed

  Noethni rhannol

  Iaith gref

  Iaith dreisgar

  Cyfeiriadau at gam-drin

  Rhywiol

  Cyfeiriadau at hunan-niwed

  Trais corfforol

  Gwaed

   

 • NEWYDD'23: Y?

  Rhybuddion

  Cyfeiriadau at alar/colled

  Cyfeiriadau at farwolaeth

 • NEWYDD '23: Mad Margot

  Rhybuddion sbardun

  Golygfeydd treisgar

  Goleuadau strôb/fflachio

  niwl

  Iaith sarhaus

  Cyfeiriadau at hunan-niweidio

  Cyfeiriad at dreisio ac aflonyddu rhywiol

  Cyfeiriadau at faterion iechyd meddwl

  Cyfeiriad at ryw dan oed

  Cyfeiriadau at gamddefnyddio sylweddau/caethiwed

  Cyfeiriadau at erthyliad naturiol

  Gwaed

  Cyfeiriadau at oryfed mewn pyliau

  Darlun o feichiogrwydd yn yr arddegau

  Marwolaeth a gorddos

  Cam-drin corfforol

 • NEWYDD '23: Help Me I'm Falling

  Rhybuddion

  Effeithiau

  Mwg neu

  Haze Iaith

  Gref Goleuadau strôb

   

  Rhybuddion sbardun

  Cyfeiriad at drais domestig

  Golygfeydd o gymryd cyffuriau

  Cyfeiriadau at gamddefnyddio sylweddau/caethiwed

  Gwaed / golygfeydd gwaedlyd / golygfeydd gory

 • NEWYDD'23: In The Forest of Starlight and Shrapnel

  Rhybuddion

  Effeithiau mwg neu

  Haze

  Iaith Gref Gunshots

   

  Rhybuddion sbardun

  Delweddau a chyfeiriadau at ryfel

  Cyfeiriad at artaith

   

   

 • NEWYDD '23: This is Not a Coup
  • Niwl ysgafn
  • Gynnau a synau gynnau
  • Golwg o waed a chlwyf ergyd gwn ymhlyg
  • Cyfeiriadau at hiliaeth a senoffobia
  • Trais corfforol
 • Women on the Verge of a Nervous Breakdown

  Cyngor Cynnwys:

  Effeithiau mwg/niwl

  Iaith gref

  Noethni rhannol

  Fflam byw

   

  Rhybuddion Sbardun:

  - Golygfeydd treisgar

  - Cyfeiriadau at hunanladdiad/hunan-niwed

  - Cyfeiriadau i faterion iechyd meddwl

  - Cyfeiriadau at gamddefnyddio sylweddau/caethiwed

  - Cyfeiriadau at feichiogrwydd

  - Gynnau

  - Nodwyddau