Coronafeirws (Covid-19)

Coronafeirws (Covid-19)

Diweddariad Coronafeirws

Iechyd a lles ein cymuned yw ein prif flaenoriaeth ac mae gennym fesurau amddiffynnol synhwyrol ar waith a fydd yn sicrhau ein bod yn gallu cadw pawb yn ddiogel, wrth allu cynnig model dysgu cyfunol cyffrous i’n holl fyfyrwyr.

Mae ein cynlluniau wedi cael eu hasesu’n llawn o ran risg ac yn cydymffurfio â chyngor perthnasol Llywodraethau Cymru a’r DU. Mae’n ofynnol i staff a myfyrwyr ddilyn y canllawiau diogelwch manwl tra ar safleoedd y Coleg (gwybodaeth llawn yn canllawiau Covid-19 ar Hwb y Coleg) ac arsylwi’n ofalus ar ganllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru y tu allan i’r Coleg.

Mae’r amodau hyn yn golygu ein bod yn gweithredu ar gapasiti llai, yn rhedeg cwricwlwm dysgu cyfunol ar gyfer yr Uwch Goleg a’r Cyn-Goleg (Conservatoire Iau a Stiwdio Actorion Ifanc), gyda rhai gweithgareddau’n digwydd wyneb yn wyneb ac eraill mewn amgylchedd dysgu digidol. Mae dysgu ar y campws yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer:

  • gweithgareddau wyneb yn wyneb na ellir eu cyflwyno ar-lein, neu sydd fwyaf heriol i’w cyflwyno ar-lein
  • gweithgareddau addysgu sy’n gwneud y mwyaf o ddysgu wrth ei gyflwyno wyneb yn wyneb
  • gweithgaredd perfformio sydd angen y gofodau mwyaf ac sy’n cynnwys israddedigion blwyddyn olaf a myfyrwyr MA

Er y bydd y Coleg yn parhau ar gau i’r cyhoedd nes bydd rhybudd pellach, rydym wedi datblygu rhaglen gyhoeddus ddigidol o berfformiadau byw a recordiedig, y gellir gweld eu manylion ar y dudalen Beth Sydd Ymlaen.

Mae llawer o’n staff yn parhau i weithio gartref a gellir cysylltu â nhw trwy eu cyfeiriad e-bost uniongyrchol. Gellir gweld Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Myfyrwyr a Staff ar Hwb y Coleg: hub.rwcmd.ac.uk.

I gael y canllawiau diweddaraf am Coronafeirws (Covid-19) a chyngor teithio, ewch i: