Coronafeirws (Covid-19)

Coronafeirws (Covid-19)

Diweddariad Coronafeirws

Iechyd a lles ein cymuned yw ein prif flaenoriaeth ac mae gennym fesurau amddiffynnol synhwyrol ar waith a fydd yn sicrhau ein bod yn gallu cadw pawb yn ddiogel.

Mae ein cynlluniau’n parhau i gydymffurfio â chyngor perthnasol Llywodraethau Cymru a’r DU. Mae’n ofynnol i staff a myfyrwyr ddilyn y canllawiau diogelwch manwl tra ar safleoedd y Coleg (gwybodaeth llawn yn canllawiau Covid-19 ar Hwb y Coleg) ac arsylwi’n ofalus ar ganllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru y tu allan i’r Coleg.

I gael y canllawiau diweddaraf am Coronafeirws (Covid-19) a chyngor teithio, ewch i: