Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Rydym yn hyfforddi rhai o’r artistiaid ifanc mwyaf talentog ac addawol yn y DU a thramor. Mae ffioedd dysgu cynyddol, ynghyd â hyfforddiant dwys heb fawr o amser i weithio y tu allan i fywyd Coleg, yn golygu bod angen cymorth ariannol ar fwy a mwy o fyfyrwyr.

Yn y Coleg mae gennym lawer llai o ysgoloriaethau na chonservatoires eraill sydd â hanes hwy a gwaddolion sefydledig ac, er mwyn cefnogi ein myfyrwyr yn yr un modd â’r sefydliadau eraill, mae bwrsariaethau ac ysgoloriaethau yn flaenoriaeth uchel i ni.

Gellir dyfarnu ysgoloriaethau am dalent, ar gyfer caledi ariannol neu’r ddau a gallent eu cyfeirio at faes hyfforddiant o’ch dewis.

Os hoffech drafod sut y gallwch ein cefnogi trwy ddarparu ysgoloriaeth neu fwrsariaeth, cysylltwch â:

Marie Wood
029 2039 1401
marie.wood@rwcmd.ac.uk

 

Badge - Registered with Fundraising Regulator