Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â Ni

Llyfrgell
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

Ffôn: 029 2039 1331

E-bost: library@rwcmd.ac.uk

Twitter: @RWCMDLibrary

Teithio i’r Coleg?

Mae’r Llyfrgell ar lawr cyntaf prif adeilad (Raymond Edwards) CBCDC a gellir ei gyrraedd ar lifft. Mae’r Llyfrgell i gyd ar un lefel.

Gweld Map