Manteision a Gwasanaethau i Gyn-fyfyrwyr

Manteision a Gwasanaethau i Gyn-fyfyrwyr

Mae llawer o fanteision cysylltiedig ag ymuno â’r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr. Ar wahân i’ch helpu chi i ailgysylltu â’ch cyfoedion, rydyn ni’n cynnig amryw o wasanaethau, a nodir isod:

  • Cyngor ac arweiniad 1:1 ar yrfaoedd am hyd at 3 blynedd wedi graddio (cysylltwch â alumni@rwcmd.ac.uk am ragor o wybodaeth)
  • Aelodaeth o’r Llyfrgell am hyd at 3 blynedd wedi graddio (cysylltwch â library@rwcmd.ac.uk am ragor o wybodaeth)
  • Disgowntiau yn y Swyddfa Docynnau
  • Disgownt ar ofodau rihyrsal (cysylltwch â venues@rwcmd.ac.uk am ragor o wybodaeth)
  • Disgowntiau ar aelodaeth ISM, Equity, Spotlight, Cymdeithas Rheolwyr Llwyfan
  • Cysylltiad rheolaidd yn tynnu sylw at berfformiadau a digwyddiadau sydd i ddod, newyddion y cyn-fyfyrwyr, cyfleoedd am swyddi, lleoliadau a chystadlaethau
  • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a sesiynau datblygiad proffesiynol