Stiwdio Actorion Ifanc

Stiwdio Actorion Ifanc

Stiwdio Actorion Ifanc sy’n cynnig y gorau mewn hyfforddiant actorion ar gyfer oedrannau 16-20, a dosbarthiadau theatr creadigol i bobl ifanc 7-18 oed.

Mae’r cyrsiau’n rhoi’r cyfle i berfformwyr ifanc brwd gael mewnwelediad go iawn i hyfforddiant ysgol ddrama drwy fynychu dosbarthiadau arbenigol ym meysydd byrfyfyrio, testun, actio ar gyfer y sgrin a pharatoi ar gyfer clyweliad. Rydym yn falch iawn o’n hathrawon ac mae ein myfyrwyr yn elwa gan eu harbenigedd ym meysydd ffilm, teledu a’r theatr; mae ein staff yn gweithio mewn sefydliadau celfyddydol, gan gynnwys y National Theatre, BBC, Royal Shakespeare Company ac ystod o gwmnïau ffilm a theledu.

Mae’r Stiwdio Actorion Ifanc yn cyfarfod bob dydd Sul yn CBCDC yng Nghaerdydd a phob dydd Sadwrn yng Ngholeg Sir Benfro yn Hwlffordd.

  • Cyrsiau Actio – ar gyfer pobl 16-20 oed. Byddwch yn gweithio gyda staff proffesiynol o’r diwydiant yn dysgu sgiliau a thechnegau penodol fydd yn eich helpu i ddatblygu fel actor. Mynediad drwy glyweliad.
  • Gweithdy Theatr – ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed sy’n angerddol am y theatr ac am ddatblygu eu sgiliau drama a chael profiad o weithio mewn sefyllfa gweithdy. Ar agor i bawb.
  • Gweithdy Theatr Iau – ar gyfer pobl ifanc 7-10 oed sydd am ddatblygu eu sgiliau drama a’u creadigrwydd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Ar agor i bawb.

 

“Heb Stiwdio Actorion Ifanc, fyddwn ni ddim lle ‘rydw i heddiw; mae’n gyfle na fyddwn ni ddim am weld unrhyw un sydd â diddordeb mewn unrhyw elfen ar y theatr yn ei golli.”

Ricky, Caerdydd