Gwersi Cerdd

Gwersi Cerdd

Boed eich bod yn gweithio tuag at gymhwyster, yn paratoi ar gyfer clyweliad, neu’n dysgu er mwyn pleser personol, rydym yn cynnig hyfforddiant un i un arbenigol i gerddorion amatur yn y meysydd canlynol:

  • Llinynnau – feiolin, fiola, soddgrwth, bas dwbl, y delyn, gitâr a gitâr fas (jazz)
  • Chwythbrennau – ffliwt, obo, clarinét (clasurol a jazz), basŵn, sacsoffon (clasurol a jazz) a recorder
  • Pres – corned, trymped, corn Ffrengig, trombôn, ewffoniwm, tiwba
  • Offerynnau taro – tympanau, offerynnau taro cerddorfaol a chit drymiau (jazz)
  • Cyfansoddi, theori a hyfforddiant sain y glust
  • Llais
  • Piano (noder bod yn rhaid i chi fod â phiano acwstig adref)

Ar gyfer cerddorion ifanc dawnus rhwng 8-18 oed, mae gennym Gwrs Uwch y Conservatoire Iau.

Mae gwersi yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygiad techneg a dawn gerddorol, a bydd cynnydd yn cael ei fonitro drwy adroddiadau tymhorol. Cewch hefyd y cyfle i berfformio mewn cyngherddau anffurfiol ar gyfer teulu a ffrindiau.

Pris gwersi yw £29.00 am bob hanner awr (£30.00 yr hanner awr o 1 Awst 2022) a gellir cael gwersi 30, 45 neu 60 munud o hyd. Cynhelir y gwersi fel arfer ar ddydd Sadwrn.

Darperir gwersi cymunedol yn ystod tymor y Coleg.

E-bostiwch junior.conservatoire@rwcmd.ac.uk i gael manylion am sut i wneud cais.