Allgymorth

Allgymorth

Gan weithio gyda dros 100 o ysgolion, sefydliadau cymunedol ac elusennau bob blwyddyn, rydym yn darparu ystod o weithdai pwrpasol, perfformiadau a phrosiectau seiliedig ar y cwricwlwm ar gyfer plant a phobl ifanc.

Er mwyn sicrhau cyfranogiad gan bawb, waeth beth fo’u cefndir, darperir y gweithdai am ddim.

Mewn drama, ein nod yw meithrin hunanhyder, sgiliau cymdeithasol a chreadigrwydd pobl ifanc mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae ein holl staff yn actorion, cyfarwyddwyr neu arbenigwyr diwydiant proffesiynol.

Mewn cerddoriaeth, rydym yn arddangos ystod o arddulliau o’r clasurol i jazz a theatr gerddorol, ac yn aml yn cynnwys ein myfyrwyr gradd ac ôl-radd dawnus sy’n datblygu sgiliau allgymorth proffesiynol fel rhan o’u hastudiaethau.

Bob blwyddyn byddwn yn darparu ystod o weithdai pwrpasol ar gyfer ysgolion, wedi’u teilwra cymaint â phosibl ar gyfer anghenion grwpiau penodol o ddisgyblion. I holi ynglŷn â hyn neu am unrhyw weithgaredd allgymorth, ffoniwch 029 2039 1430 neu e-bostiwch outreach@rwcmd.ac.uk.