Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc

Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc

Mae Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc (YPPA) yn cynnig cyfleoedd i archwilio meysydd Theatr Dechnegol, Rheoli Llwyfan a Chynllunio, ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed.

Mae ein cyrsiau a’n dosbarthiadau meistr yn rhoi cyfle i bobl ifanc creadigol gael mewnwelediad gwirioneddol i hyfforddiant ysgol ddrama a’r diwydiannau ‘cefn llwyfan’ ehangach. Cyflwynir dosbarthiadau arbenigol gan amrywiaeth o weithwyr proffesiynol, mewn sgiliau sy’n cynnwys goleuo, sain, rheoli llwyfan, gwneud propiau, gwisgoedd a chynllunio set.

Cefnogir YPPA gan Bad Wolf.

Logo - Bad Wolf

 

Tymor yr Hydref

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sut mae cynyrchiadau theatr a digwyddiadau byw yn cael eu rhoi at ei gilydd? Os oes, mae ein Dosbarthiadau Meistr ar eich cyfer chi. Archwiliwch fyd cyffrous gweithio cefn llwyfan a’r nifer o lwybrau sydd ar gael o ran gyrfa. Cynhelir y dosbarthiadau gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant yn ein cyfleusterau arbenigol.

Nid cwrs yw’r Dosbarthiadau Meistr, bydd pob un yn gyflawn ynddo’i hun, felly gallwch archebu cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch yn ôl eich diddordeb. Bydd y broses archebu yn agor yn fuan ar gyfer ein Cyfres Dosbarthiadau Meistr nesaf.

Ymunwch â’n rhestr bostio i fod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y broses archebu yn agor:

Tymor y Gwanwyn

Mae Tymor y Gwanwyn Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc (YPPA) yn cynnwys diwrnodau blasu a chyrsiau byr sy’n rhoi cyfleoedd i archwilio meysydd Theatr Dechnegol, Rheoli Llwyfan a Chynllunio.

Bwriedir iddynt roi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ddatblygu ac archwilio ymhellach sgiliau ym meysydd arbenigol y diwydiant cefn llwyfan.

Ydych chi’n barod am brofiadau ymarferol? Drwy gydol pob dydd caiff y cyfranogwyr gyfle i roi cynnig ar amrywiaeth o rolau a sgiliau cefn llwyfan mewn cyfres o weithdai ymarferol gyda thiwtoriaid arbenigol sy’n weithwyr proffesiynol yn eu meysydd. Nid oes angen profiad blaenorol - dim ond diddordeb mewn bod yn greadigol, mwynhau gwneud pethau a’r parodrwydd i roi cynnig arni!

Y Pasg hwn mae gennym gyfleoedd gwych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu rhai o’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd ym meysydd: Cynllunio Golygfeydd Theatr a Ffilm, Cynllunio Gwisgoedd, Celf a Dylunio, Darlunio, Gwneud Pypedau/Propiau, Ffasiwn, Cynllunio Goleuo, Cynllunio Sain neu Reoli Llwyfan.

Gweithdy Gwisgoedd a Cholur, 20 Ebrill, 10am - 4pm, £15

Darganfod sut mae cynllunwyr gwisgoedd yn trawsnewid perfformiwr yn gymeriad. 15-18 oed. Archebwch eich Lle

Masgiau a Phropiau, 21 Ebrill, 10am - 4pm, £15

Cyfle cyffrous i archwilio, cynllunio a chreu eich masgiau a’ch propiau eich hun. 11-14 oed. Archebwch eich Lle

Theatr Dechnegol, 22 Ebrill, 10am - 4pm, £15

Dewch i archwilio ein mannau perfformio hardd a datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth dechnegol ym meysydd goleuo, sain ac effeithiau arbennig!. 11-18 oed Archebwch eich Lle

Ysgolion Haf

Ydych chi eisiau profiad ymarferol? Mae Ysgolion Haf YPPA yn dychwelyd ym mis Gorffennaf 2022! Archwiliwch y sgiliau a’r prosesau sydd eu hangen ar dîm cynhyrchu mewn prosiectau trochol yn ein campysau hardd yng Nghaerdydd. Gan weithio gyda grŵp o diwtoriaid arbenigol a chyfarwyddwr proffesiynol, byddwch yn dysgu sut i greu byd o gynhyrchu yn un o'n dau lwybr arbenigol.

“Fe wnes i fwynhau’r ysgol haf yn fawr iawn a dysgais gymaint am yrfaoedd cefn llwyfan yn y theatr. Bydd y wybodaeth rydw i wedi ei chael yn fuddiol iawn yn y dyfodol. Roedd yr holl diwtoriaid yn gyfeillgar iawn ac yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau oedd gennym. Roedd y sesiynau’n rhai hwyliog a rhyngweithiol.”
Cyfranogwr yn yr Ysgol Haf

Sut i wneud Cais

Nid oes clyweliadau ar gyfer Dosbarthiadau Meistr neu Ysgolion Haf YPPA. Dyrennir llefydd ar sail y cyntaf i’r felin a gellir eu harchebu drwy’r dudalen we hon.

Ffioedd a Chymorth Ariannol

Mae Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc wedi ymrwymo i roi cyfle i bob person ifanc rhwng 11 a 18 oed sydd â diddordeb brwd yn y theatr elwa gan hyfforddiant drama arbenigol wedi'i gyflwyno gan CBCDC, waeth beth fo’u profiad neu sefyllfa ariannol. I gael rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael neu unrhyw wybodaeth arall am gostau e-bostiwch ni yn yppa@rwcmd.ac.uk