Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc

Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc

Mae Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc (YPPA) yn cynnig cyfleoedd i archwilio meysydd Theatr Dechnegol, Rheoli Llwyfan a Chynllunio, ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed.

Mae ein cyrsiau a’n dosbarthiadau meistr yn rhoi cyfle i bobl ifanc creadigol gael mewnwelediad gwirioneddol i hyfforddiant ysgol ddrama a’r diwydiannau ‘cefn llwyfan’ ehangach. Cyflwynir dosbarthiadau arbenigol gan amrywiaeth o weithwyr proffesiynol, mewn sgiliau sy’n cynnwys goleuo, sain, rheoli llwyfan, gwneud propiau, gwisgoedd a chynllunio set.

Bydd YPPA yn cyfarfod drwy gydol y flwyddyn gan gynnig ystod o ffyrdd i gymryd rhan.

 

Dosbarthiadau Meistr

Mae ein dosbarthiadau meistr ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed yn cael eu cynnal yn fisol. Gan weithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant, byddwch yn dysgu sgiliau a thechnegau penodol. Nid cwrs yw’r dosbarthiadau meistr, a bydd pob un yn unigol, felly gallwch archebu lle ar gymaint ag y dymunwch yn dibynnu ar eich diddordeb. Nid oes clyweliad/cyfweliad er mwyn cymryd rhan mewn dosbarth meistr.

I ddarganfod mwy, cysylltwch trwy yppa@rwcmd.ac.uk.

 

Ysgol Haf Ar-lein

Dydd Lun 3 – Dydd Sadwrn 8 Awst 2020

Mae ein Hysgol Haf Ar-lein yn gyfle gwych i bobl ifanc 11-18 oed, sydd â diddordeb mewn gweithio ‘cefn llwyfan’, i weithio gyda staff CBCDC a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant, yn archwilio ystod o sgiliau a rolau.

Mae’r sesiynau am ddim ac yn cael eu cynnal ar-lein. Mae gennym ddosbarthiadau yn:

 

HOLI AC ATEB – GYRFAOEDD CEFN LLWYFAN AC YSGOL DRAMA Dydd Llun 3 Awst
1pm-3pm
Oedran 11-18
Hoffech chi ddilyn gyrfa ‘cefn llwyfan’? Darganfyddwch fwy am astudio Theatr Dechnegol, Rheoli Llwyfan, a Chynllunio ar gyfer Perfformio yn CBCDC.
CYFLWYNIAD I OLEUO Dydd Mawrth 4 Awst
10am-12pm (Oedran 11-14)
1pm-3pm (Oedran 15-18)
Cyflwyniad i’r gelfyddyd a’r wyddoniaeth y tu ôl i oleuadau ar gyfer perfformiadau byw.
CYFLWYNIAD I SAIN Dydd Mercher 5 Awst
10am-12pm (Oedran 11-14)
1pm-3pm (Oedran 15-18)
Cyflwyniad i’r maes cynllunio sain ar gyfer perfformiadau byw.
SYLFEINI RHEOLI LLWYFAN Dydd Iau 6 Awst
10am-12pm (Oedran 11-14)
1pm-3pm (Oedran 15-18)
Dysgwch am y rôl hanfodol y mae’r tîm Rheoli Llwyfan yn ei chwarae er mwyn dod â digwyddiad yn fyw.
ARCHWILIO CYNLLUNIO SETIAU Dydd Gwener 7 Awst
10am-12pm (Oedran 11-14)
1pm-3pm (Oedran 15-18)
Darganfyddwch y dulliau y mae cynllunwyr setiau’n eu defnyddio wrth greu byd ar gyfer perfformiadau byw.
ARCHWILIO CYNLLUNIO GWISGOEDD Dydd Sadwrn 8 Awst
10am-12pm (Oedran 11-14)
1pm-3pm (Oedran 15-18)
Darganfyddwch broses cynllunwyr gwisgoedd wrth greu steiliau ar gyfer cymeriadau.

 

Sut i Ymgeisio

Mae ceisiadau ysgol haf bellach ar gau. Os hoffech chi ymuno â’n rhestr bostio am gyfleoedd yn y dyfodol, e-bostiwch yppa@rwcmd.ac.uk.