Opera 360: Sut i Ymgeisio

Opera 360: Sut i Ymgeisio

Cwrs Meistr

I gael mynediad i gwrs MA Opera 360: Y Diwydiant Opera, mae’n rhaid i chi wneud cais drwy UCAS Conservatoires. Mae’r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i wneud cais i fwy nag un conservatoire a chadw golwg ar hynt a helynt eich cais ar-lein. Mae yna ffi untro o £27 i’w dalu i ddefnyddio UCAS Conservatoires.

I gychwyn cais newydd, ewch i UCAS Conservatoires: Ymgeisio a Thracio.

Cod Sefydliad UCAS Conservatoires ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw R59 a Chod y Cwrs ar gyfer MA Opera 360: Y Diwydiant Opera yw 751F (llawn amser) neu 751P (rhan amser).

 

Cymorth a Chyngor gan UCAS Conservatoires

Os oes angen help arnoch gyda’ch cais, gallwch gysylltu â Thîm UCAS Conservatoires drwy ffonio 0371 468 0 470 (os ydych yn y DU) neu +44 330 3330 232 (os ydych y tu allan i’r DU).

 

Cwrs Byr

Dylid gwneud ceisiadau drwy Acceptd

I ddechrau eich proffil Acceptd, dewiswch y math o gais (Ôl-radd), Adran (Opera), cwrs (MA Opera 360) a rhaglen (Opera 360).

Llenwch y Wybodaeth Cais a chadarnhewch y modiwl yr ydych yn gwneud cais i’w astudio. Edrychwch drwy wybodaeth eich cais yn drylwyr cyn gwasgu ‘Cyflwyno’. Ni allwch wneud newidiadau i’r cais unwaith eich bod wedi ei gyflwyno.