Diwrnod Agored Cerddoriaeth Ar-lein

Diwrnod Agored Cerddoriaeth Ar-lein

Croeso

Helena Gaunt, Prifathro

 

 

 

Ni Yw CBCDC

Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

 

 

 

Cyrsiau Cerddoriaeth Newydd

Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

 

 

 

Astudio Cerddoriaeth yn ystod Pandemig

Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

 

 

 

Astudio yn Gymraeg

Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

 

 

 

Trosolwg o’r Cyrsiau Gradd Cerddoriaeth

Andrea Jones, Pennaeth Rhaglennu Israddedig (Cerddoriaeth)

 

 

 

Diploma mewn Perfformio Llais i Raddedigion

Zoë Smith, Pennaeth Rhaglennu Ôl-raddedig (Cerddoriaeth)

 

 

 

Trosolwg o’r Cyrsiau Ôl-radd Cerddoriaeth

Zoë Smith, Pennaeth Rhaglennu Ôl-raddedig (Cerddoriaeth)

 

 

 

Sut i Ymgeisio

Kevin Price, Pennaeth Perfformio Cerddorol

 

 

 

Lles Myfyrwyr

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Byw yng Nghaerdydd

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Llety

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Undeb y Myfyrwyr CBCDC

Becky Mercer, Llywydd UM

 

 

 

Fideos Maes Astudio

 • Pres

  Roger Argente, Pennaeth Perfformio Pres

   

   

 • Jazz

  Paula Gardiner, Pennaeth Astudiaethau Jazz

   

   

 • Ysgol Opera David Seligman

  John Fisher, Cyfarwyddwr Artistig Ysgol Opera David Seligman a Carlo Rizzi, Athro Cadair Rhyngwladol Jane Hodge mewn Arwain

   

   

   

  Q&A

  Gwyliwch sesiwn Holi ac Ateb dros Zoom gyda staff a myfyrwyr o’r Ysgol Opera David Seligman.

   

 • Opera 360

  James Lea, Arweinydd Cwrs

   

   

 • Llinynnau

  Simon Jones, Pennaeth Perfformio Llinynnau

   

   

 • Llais

  Angela Livingstone, Pennaeth Opera a Pherfformio Lleisiol

   

   

 • Chwythbrennau

  Robert Plane, Pennaeth Perfformio Chwythbrennau

   

   

 

Mewn Lluniau

 

Dolenni Perthnasol

 

Radio Awyrgylch

Gwrandewch i ystod o berfformiadau myfyrwyr.

Gwrandewch