Diwrnod Agored Ar-lein

Diwrnod Agored Ar-lein

Croeso

Helena Gaunt, Prifathro

 

 

 

MA Rheolaeth yn y Celfyddydau

Karen Pimbley, Pennaeth Rheolaeth yn y Celfyddydau

 

 

 

MA Rheolaeth yn y Celfyddydau – Holi ac Ateb dros Zoom

 

 

 

MA Cynllunio ar gyfer Perfformio

Sean Crowley, Cyfarwyddwr Drama

 

 

 

MA Cynllunio ar gyfer Perfformio – Holi ac Ateb dros Zoom

 

 

 

MA Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Daz James, Uwch Ddarlithydd mewn Llwyfan a Chynhyrchu

 

 

 

MA Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau – Holi ac Ateb dros Zoom

 

 

 

Lles Myfyrwyr

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Byw yng Nghaerdydd

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Llety

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Undeb y Myfyrwyr CBCDC

Nia Thomas, Llywydd UM

 

 

 

Mewn Lluniau