Diwrnod Agored Ar-lein

Diwrnod Agored Ar-lein

Croeso

Helena Gaunt, Prifathro

 

 

 

BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio

Sean Crowley, Cyfarwyddwr Drama

 

 

BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio – Holi ac Ateb dros Zoom

 

 

 

BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Ian Evans, Pennaeth Rheoli Llwyfan

 

 

 

BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol – Holi ac Ateb dros Zoom

 

 

 

Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd

Ian Evans, Pennaeth Rheoli Llwyfan

 

 

 

Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd – Holi ac Ateb dros Zoom

 

 

 

Lles Myfyrwyr

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Byw yng Nghaerdydd

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Llety

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Undeb y Myfyrwyr CBCDC

Becky Mercer, SU President

 

 

 

Mewn Lluniau