Diwrnod Agored Ar-lein

Diwrnod Agored Ar-lein

Croeso

Helena Gaunt, Prifathro

 

 

 

BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio

Sean Crowley, Cyfarwyddwr Drama

 

 

 

BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio – Holi ac Ateb dros Zoom

 

 

 

BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Ian Evans, Pennaeth Rheoli Llwyfan

 

 

 

BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol – Holi ac Ateb dros Zoom

 

 

 

Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd

Ian Evans, Pennaeth Rheoli Llwyfan

 

 

 

Lles Myfyrwyr

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Byw yng Nghaerdydd

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Llety

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

 

 

Undeb y Myfyrwyr CBCDC

Nia Thomas, Llywydd UM

 

 

 

Mewn Lluniau