MA Astudiaethau Répétiteur

Trosolwg o’r Cwrs

 • Hyfforddiant un i un arbenigol gan répétiteurs a hyfforddwyr nodedig
 • Cyfleoedd i arsylwi répétiteurs proffesiynol mewn rihyrsal yn WNO
 • Cyfnod o leoliad yn un o brif dai opera y DU
 • Astudiaeth a pharatoad manwl o repertoire craidd sylweddol
 • Cyfleoedd i chwarae ar gyfer nifer o gynyrchiadau opera a golygfeydd opera’r Coleg bob blwyddyn
 • Hyfforddiant, a chyfleoedd i gyfeilio, mewn perfformiadau a rihyrsals llais, megis y rheini gyda Chorws Coleg a Chôr Siambr CBCDC
 • Cyfleoedd i chwarae mewn dosbarthiadau iaith, sesiynau hyfforddiant lleisiol a dosbarthiadau meistr
 • Hyfforddiant mewn datblygu sgiliau hyfforddi, paratoi corawl ac arwain
 • Profiad o sesiwn clyweliadau a gwaith sy’n cyfateb i un broffesiynol

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen drwy’r cwrs, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 140 o gredydau.

 • Gwybodaeth Modiwlau

  Rhan Un

  Modiwl Credydau
  Y Gweithiwr Opera Proffesiynol 1 20
  Sgiliau Répétiteur 1 20
  Perfformiad Opera (Répétiteur) 1 40

   

  Rhan Dau

  Modiwl Credydau
  Sgiliau Répétiteur 2 20
  Lleoliad Proffesiynol (Répétiteur) 20
  Y Gweithiwr Opera Proffesiynol 2 20

   

 

Gofynion Mynediad

Mynediad trwy wrandawiad a dylai ymgeiswyr allu arddangos lefel o allu perfformio sy’n briodol ar gyfer hyfforddiant proffesiynol. Mae’r gofynion mynediad lleiafswm fel arfer yn cynnwys gradd 2:1 mewn cerddoriaeth neu gymhwyster cyfwerth, er y gall y Coleg ystyried ceisiadau gan bobl heb gymwysterau ffurfiol os oes ganddynt lefel eithriadol o allu, profiad ymarferol, a dealltwriaeth dda o’r proffesiwn opera.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
2 flynedd llawn amser £11,830 *  £23,280 * 

* Mae’r swm hwn ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn unig. Mae’r ffi dysgu sy’n daladwy yn yr ail flwyddyn yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 

Darllenwch fwy